top of page
  • Writer's pictureMinjonit

Näin rekrytoit hakijalähtöisesti

Päivitetty: 8. toukok.

Hakijalähtöinen rekrytointi on lähestymistapa, joka asettaa hakijan keskiöön rekrytointiprosessissa. Hyödyntäessään hakijalähtöistä rekrytointia yritys pyrkii löytämään ja houkuttelemaan parhaat osaajat avoimiin tehtäviin aktiivisella ja strategisella tavalla, joka ottaa huomioon hakijoiden tarpeet ja toiveet. Hakijalähtöinen rekrytointi onkin noussut yhdeksi merkittävimmistä trendeistä rekrytointialalla viime vuosina.


Hakijalähtöinen rekrytointi on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii jatkuvaa panostusta ja kehittämistä. Se ei ole vain yksittäinen toimenpide, vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa rekrytointiin.


Hakijalähtöisen rekrytoinnin tavoitteena on saada aikaan tehokkaampi, nopeampi ja tarkoituksenmukaisempi rekrytointiprosessi, joka luo positiivisen kokemuksen niin hakijoille kuin rekrytoijillekin. Tämä edellyttää yrityksiltä sitoutumista ja panostusta rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.


Tässä blogipostauksessa käymme läpi, mitkä ovat hakijalähtöisen rekrytoinnin hyödyt, miten hakijalähtöinen rekrytointi toimii ja kuinka voit soveltaa sitä käytännössä oman organisaatiosi rekrytointiprosessissa.


Hakijalähtöinen rekrytointi - mitä hyötyä siitä on?


Hakijalähtöinen ote rekrytointiin tarjoaa monia hyötyjä, joiden vuoksi sen periaatteiden soveltamin