top of page
 • Writer's pictureMinjonit

Uuden osakkaan rekrytointi - huomioi nämä asiat

Päivitetty: 12. syysk. 2023
Oletko rekrytoimassa uutta osakasta? Syvällinen substanssiasiantuntijuus on itsestään selvä kriteeri osakkaalle. Mutta mitä muita ulottuvuuksia osakkaan rekrytoinnissa on hyvä huomioida?


Minjonin reportteri kiskaisi juristirekrytoijiamme hihasta ja pyysi heiltä vinkit aiheeseen. Lue tästä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota osakasrekryssä. ⤵️


1. Myynnillinen ymmärrys


Olennainen osa osakkaan vastuita on uuden liiketoiminnan luominen. Juridisia palveluita myydään vahvasti asiantuntijuus edellä, pitkäjänteisesti luottamusta luoden ja toimiston markkina-asemaan nojaten. Yksittäiseltä osakkaalta pääsääntöisesti odotetaan halua verkostoitua, valmiutta esiintyä ja olla esillä, sekä kykyä nähdä mahdollisuuksia olla avuksi – oli kyse sitten potentiaalisesta tai olemassa olevasta asiakkaasta. Jotta rekrytointi olisi onnistunut, osakkaalta tulee löytyä näkemys siitä, miten hän lähtee rakentamaan omaa presenssiään markkinassa.


Mitä sinun tulee tietää ennen osakaskeskusteluiden avaamista ☝️

 • Millaiset myynnilliset tavoitteet kullakin osakkaalla on?

 • Millaista tukea yrityksemme antaa osakkaan myynnilliseen työhön?

 • Miten myynnilliset saavutukset on kytketty kompensaatioon ja osakaspolkuun?

Näin voit avata keskustelua myynnillisyydestä osakaskandidaattien kanssa 💬

 • Mitä myynti tarkoittaa sinulle?

 • Mihin osa-alueisiin osakkaan tulee mielestäsi panostaa, jotta pystyy ”tuomaan taloon” uusia asiakkaita?

 • Konseptin tasolla – mihin konkreettisiin toimenpiteisiin ryhtyisit ensimmäisen puolen vuoden aikana oman laskutuksen kasvattamiseksi?


2. Halu kehittyä ihmisten johtajana


Asiantuntijaorganisaation kulmakivi on osaavat ihmiset. Osakkaan hyvät johtamistaidot voivatkin muodostua kilpailueduksi olemassa olevien tiiminjäsenten sitouttamisessa sekä uusien tiiminjäsenten rekrytoinnissa. Työelämään siirtymässä olevan Z-sukupolven odotukset johtamiselle ovat edellisiä sukupolvia vaativammat; heidän sitouttamisensa pitkäjänteisiin työsuhteisiin edellyttää johtamiselta vastavuoroisuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta. On yrityksen näkökulmasta suuri etu, jos osakkaalla on halu kehittyä johtajana myös uuden sukupolven tarpeet huomioiden.


Mitä sinun tulee tietää ennen osakaskeskusteluiden avaamista ☝️

 • Millaisia odotuksia yrityksessämme on tiimin/yksilöiden johtamiselle?

 • Miten yrityksessämme tuetaan osakkaiden ihmisten johtamiseen liittyvien taitojen kehitystä?

 • Miten voisin kuvailla yrityksemme johtamiskulttuuria?


Näin voit avata keskustelua johtamisesta osakaskandidaattien kanssa 💬

 • Milloin osakas on mielestäsi onnistunut ihmisten johtajana?

 • Millaisia konkreettisia asioita haluaisit tehdä säännöllisesti osana johtamistyötäsi (suhteessa johdettaviin)?

 • Millaisia taitoja ihmisten johtaminen edellyttää? Missä haluaisit kehittyä itse?


3. Kyky osallistua yhtiön kehitystyöhön


Osakaskunnan tehtävä on luoda näkemys siitä, miten yhtiö säilyttää tai kasvattaa asemaansa markkinassa – huomioiden muutokset toimintaympäristössä ja asiakkaiden tarpeissa. On taito pystyä katsomaan eteenpäin ja luomaan tilannekuva yrityksen toivotusta kehityksestä; sekä back-castaamaan nämä ajatukset aina siihen pisteeseen, mitä pitää tapahtua juuri nyt, jotta tilannekuva saavutetaan. Tulevaisuuden visiota voidaan (ja kannattaakin) rikastuttaa koko henkilöstön voimin, mutta johto muodostaa kehitystyön suunnan. Johtotehtävissä visiointikykyä harjoitetaan läpi uran – osakaskeskusteluissa on tarpeellista tunnistaa kandidaatin potentiaali kehittyä tällä osa-alueella.


Mitä sinun tulee tietää ennen osakaskeskusteluiden avaamista ☝️

 • Millaisena näemme yrityksemme valittuna tulevaisuuden ajankohtana?

 • Miten vision asettamiseen ja strategiaan luontiin liittyvä prosessi etenee yrityksessämme?

 • Mikä on oma suhteeni visiointiin ja sen merkitykseen osakastyössä?

Näin voit avata keskustelua visioinnista osakaskandidaattien kanssa 💬

 • Anna esimerkki projektista/hankkeesta, jossa olet luonut jotain uutta?

 • Millaisena näet juristin työarjen 10 vuoden päästä?

 • Miten kuvailisit omaa visiointiprosessiasi?


4. Yhteinen arvopohja


Arvot ohjaavat arkemme isoja ja pieniä valintoja – tiedostimme tämän tai emme. Liiketoiminnan suunnan asettaminen on huomattavan paljon kevyempää, jos osakaskunnan arvopohjasta on tunnistettu yhteisiä nimittäjiä. Pitkäjänteinen ja kaikkia osapuolia palveleva liiketoimintakumppanuus vaatii sitä, että pystytään allekirjoittaa yrityksen tavoittelemat päämäärät, johtamistavan ja työskentelykulttuurin. Muutoin on riskinä erkaantua yhdessä sovitusta linjasta tai kipuilla arvojen vastaisesta toiminnasta.


Rekrytoinnissa arvojen sanoittaminen ja niistä keskustelu mahdollistaa vahvan pohjan luottamuksen muodostumiselle. On myös tärkeää havaita, jos arvomaailmat tuntuvat olevan kovin kaukana toisistaan. Arvoihin liittyvää keskustelua on hyvä pohjustaa etukäteen, jotta osakaskandidaatti voi pohtia oman arvomaailmansa sanoittamista rauhassa.


Mitä sinun tulee tietää ennen osakaskeskusteluiden avaamista ☝️

 • Mitkä ovat yrityksemme yhdessä päätetyt arvot?

 • Miten arvotyötä tehdään yrityksessämme?

 • Mitä yrityksemme arvot tarkoittavat minulle?

Näin voit avata keskustelua arvoista osakaskandidaattien kanssa 💬

 • Miten kuvailisit arvomaailmaasi?

 • Mitä sinulle tarkoittaa merkityksellinen ura/työelämä?

 • Mistä asioista työarjessasi et halua luopua mistään hinnasta?


Uuden osakkaan rekrytointi on suuri päätös ja onnistuminen rekryssä tärkeää. Nämä teemat apunasi pääset jo pitkälle keskusteluissasi osakasehdokkaiden kanssa!


Puhu ajoissa myös näistä


Lopuksi rekrytoijamme vinkkaavat käymään läpi myös nämä käytännön asiat:


✅ Kompensaatiomalli


Kompensaatio kiinnostaa kaikkia osakaskeskusteluita käyviä. Onko kuukausipalkka kiinteä vai provisiopohjainen? Miten osakkaiden omistusosuudet jakautuvat ja kehittyvät? Miten osingonjakoperiaatteet määräytyvät? Erityisesti kun uutta osakasta rekrytoidaan talon ulkopuolelta, ansaintalogiikka on olennainen tieto jo keskusteluiden varhaisessa vaiheessa.


✅ Mahdolliset esteellisyyskysymykset


Viimehetken yllätysten välttämiseksi selvitä hyvissä ajoin, onko mahdollista että osakaskandidaatti on vastapuolena toimistonne käynnissä olevassa riidassa tai muussa viranomaismenettelyssä aiheuttaen esteellisyyskynnyksen rekrytoinnille. Esteellisyys ei automaattisesti kaada keskusteluita – vastapuolen asiakkaalta on mahdollista saada suostumus rekrytointiin.


✅ Osakaskunnan päätöksenteko


Osakkuudesta keskustelevalle henkilölle on tärkeää selventää, miten päätöksenteko on organisoitu – esimerkiksi mitkä asiakokonaisuudet edellyttävät kaikkien osakkaiden hyväksyntää, milloin määräenemmistön hyväksyntä riittää ja toisaalta mitkä asiat kuuluvat jokaisen osakkaan päätöksentekomandaattiin.


Näillä vinkeillä Minjonin rekrytoijat toivottavat onnea ja menestystä uuden osakkaan rekrytointiin!


Kaipaatko apua juristin rekrytointiin?

Ota yhteyttä tai pirauta Rasmus Santalalle: 040 832 3036 📞


102 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page