top of page
  • Writer's pictureMinjonit

Motivaation kartoitus onnistuneen rekrytoinnin salaisuutena

Päivitetty: 23. helmik. 2023


Duunitorin teettämän kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan tärkein rekrytointipäätökseen vaikuttava tekijä on hakijan motivaatio työtehtävään. Toiselta sijalta löytyy sopivuus yrityskulttuuriin ja kolmantena tekijänä mainitaan aikaisempi työkokemus. Koska Minjonilla hakijoiden motivaation kartoittaminen systemaattisesti ja vertailukelpoisesti on rekrytointiprosessin ytimessä, oli Minjonin tiimissä fiilis katossa, kun vuoden 2019 tutkimustulokset julkaistiin! Motivaatio työtehtävään yleni tärkeysjärjestyksen kärkeen kaikissa vastaajaryhmissä niin työnantajien omien rekrytoijien ja esimiesten keskuudessa kuin myös rekrytointipalveluja tarjoavilla yrityksillä.


Mitä ajatuksia motivaation korostuminen rekrytointipäätöksen vaikuttavimpana tekijänä herätti Minjonin perustajalla Camilla Kylanderilla?


”Olemme täällä tosi innoissamme näistä tuloksista! Minjonin tavoitteena rekrytoinneissa on löytää sopivan osaamisen lisäksi tekijöitä, jotka aidosti motivoituvat juuri siitä työnkuvasta ja työarjesta, johon heidät rekrytoidaan. On mahtavaa huomata, että tutkimustulokset puoltavat omaa ajatusmaailmamme siitä, kuinka olennaista hakijoiden motivaation kokonaisvaltainen kartoittaminen rekrytointiprosessin aikana on.” sanoo Minjonin rekrytoinneista vastaava Camilla Kylander.


Camilla täsmentää, että kokonaisvaltaisella motivaation kartoittamisella tarkoitetaan, että hakijan motivaatiota tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta kuin vain työtehtäviä ajatellen ja hän painottaa, että aidosti motivoiva työpaikka pitkällä tähtäimellä tarkoittaa sitä, että työtehtävien lisäksi myös yrityskulttuuri ja tapa työskennellä organisaatiossa tai tiimissä koetaan itselle sopivana.


Tarkoittaako tämä siis, että rekrytointipäätöksen toiseksi vaikuttavin tekijä, sopivuus yrityskulttuuriin, voidaan nähdä osana motivaation kartoittamista?


”Näin uskallan väittää. Sopivuus yrityskulttuurin on ehdottomasti tärkeää motivaation kannalta – työarkea pitää katsoa kokonaisuutena, johon kuuluu työtehtävien lisäksi myös muita osa-alueita kuten yrityskulttuuri.” Camilla Kylander kertoo, että onnistuneen ”motivaatiomatchin” takana on näin ollen Minjonilla myös tulevan työarjen ja sen eri osa-alueiden tarkempi kartoitus. Kartoitus sisältää mm. asiakasyrityksen työkulttuuriin perehtymistä, organisaation ja tiimin työskentelytapojen ja ominaispiirteiden ymmärtämistä sekä tiiminjäsenten syvähaastatteluita.


Miten kokonaisvaltainen motivaation kartoitus vaikuttaa rekrytoinnin lopputulokseen?


”Motivaationäkökulmasta on olennaista, että työarjessa on läsnä monia energiaa tuovia aspekteja, joista hakijan omat motivaation lähteet saa bensaa. Kun rekrytointiprosessin alussa mietitään työarkea kokonaisuutena ja keskustellaan avoimesti asiakkaan kanssa siitä, millaista työarki on juuri heidän yrityksessä, niin pystymme maalaaman hakijoille totuudenmukaisen kuvan tulevasta työarjesta ja löytämään juuri ne hakijat, jotka kokonaisvaltaisesti kokevat tämän työarjen motivoivana. Työpaikka on silloin motivaationäkökulmasta hakijalle sopiva ja rekrytointi suurella todennäköisyydellä onnistunut myös pitkällä tähtäimellä.” Camilla Kylander kertoo.


➡️ Duunitorin rekrytointikyselyn voit ladata kokonaisuudessaan tästä linkistä.

➡️ Vuoden 2019 kysely toteutettiin toukokuussa 2019 ja siihen vastasi yhteensä 268 rekrytoinnin ammattilaista.

➡️ Minjonilla hakijoiden motivaation kartoitukseen käytetään empiirisesti validoitua Reiss Motivaatio Profiili-työkalua sekä syvähaastatteluita, joissa yhdessä hakijan kanssa analysoidaan hänen omia motivaation lähteitään.

470 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page