top of page

Etätyöaudit

Luo tiimillesi etätyökäytännöt, joilla he pysyvät tuottavana ja motivoituneena etätyössä

Etätyöaudit on Minjonin tekemä kartoitus yrityksenne tai tiiminne etätyökäytännöistä, tiiminjäsenten kokemuksista etätyöstä sekä heidän motivaation tasosta. Etätyöauditin avulla saat tietoa ja selkeyttä päätöksenteon tueksi, jotta pystyt luomaan tiimillesi parhaiten soveltuvat etätyökäytännöt.

ETÄTYÖAUDITIN HYÖDYT

SAAT TIETOA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI
VOIT HYÖDYNTÄÄ KERÄTTYÄ DATAA JOHTAMISESSA
SAAT SELKEYTTÄ ETÄTYÖN KEHITTÄMISEEN

ETÄTYÖAUDIT KÄYTÄNNÖSSÄ

Etätyöaudit on nopea ja vaivaton tapa selvittää tiimisi etätyöskentelyn kehityskohdat. Etätyöaudit kestää kaksi viikkoa alkaen siitä, että käynnistämme kartoituksen siihen, että toimitamme loppuraportin.

Etätyöauditissa:

  • Kartoitamme tiiminne etätyökäytännöt, tiiminjäsenten kokemukset sekä heidän motivaationsa

  • Laadimme raportin löydöksistä ja keskustelemme kanssasi kehitysehdotuksista.

  • Kartoituksen jälkeen sinulla on selkeä kuva siitä, minkä osa-alueiden kehittämiseen tulisi erityisesti keskittyä.

MIKSI ETÄTYÖAUDIT?

pink-background-outside.jpg
1
TOIMIVAMPI ETÄTYÖ

Tiedätkö onko tiiminjäsenilläsi toimiva työpiste ja tarkoituksenmukaiset työvälineet kotona? Etätyöauditin avulla saat tietoa siitä, mitä tiimisi kaipaa infrastruktuurilta silloin, kun he työskentelevät etänä .

2
MOTIVOIVAMPI ETÄTYÖ

Etätyöskentely vaikuttaa tiiminjäsenten motivaation eri tavoin. Tiedätkö kuka viihtyy yksin kotona ja kuka kaipaa sosiaalisia kontakteja? Kuka nauttii itsenäisyydestä ja kuka kaipaa tiimin yhteisiä sparraustuokioita? Voit hyödyntää etätyöauditin avulla kerättyä tietoa yksilöllisessä johtamisessa, kuten työtehtävien ja palautteen antamisessa, sparrailussa ja motivaation ylläpidossa.

3
KUKOISTAVA KULTTUURI

Etätyöauditin avulla saat tietoa siitä, miten yrityskulttuurinne voi etätyöympäristössä – mikä toimii hyvin niin online kuin offline ja mitkä kulttuurin osa -alueet kaipaavat huomioita .

NÄIN ETÄTYÖAUDIT ETENEE

01
Minjon starttaa etätyöauditin

Tiiminvetäjän haastattelu ja tiiminjäsenten tiedottaminen etätyöauditista. Etätyöauditalkaa tiiminvetäjän haastattelulla (noin 30-45 minuuttia) ja tiimin tiedottamisella. Saat meiltä valmiin viestipohjan, jonka voit välittää tiimillesi

02
Minjon kerää tietoa verkkopohjaisen kyselyn kautta

Tiiminjäsenet vastaavat Minjonin lähettämään verkkopohjaiseen kyselyyn. Minjon lähettää kaikille etätyöauditiin osallistuville tiiminjäsenille linkin kyselyyn, jossa kartoitetaan osallistujien kokemuksia etätyöstä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-30 minuuttia.

03
Minjon haastattelee tiiminjäseniä

Minjonin motivaatiovalmentajat haastattelevat puhelimitse kaikkia etätyöauditiin osallistuvia tiiminjäseniä. Yksilöhaastatteluissa keräämme tietoa osallistujien motivaation lähteistä ja kartoitamme sitä, kuinka hyvin motivaatiotarpeet tulevat etätyössä tyydytetyksi. Haastattelu kestää noin 20minuuttia.

04
Vastausten koonti ja analysointi

Minjon kokoaa tiiminjäseniltä saadut vastaukset ja jäsentää kerätyn tiedon. Jäsennämme vastauksista saatuja tietoja teemoittain ja pohdimme mahdollisia kehityskohteita. 

05
Raportin toimitus ja läpikäynti

Minjon laatii raportin, jonka käymme sinun kanssa läpi. Kiteytämme raporttiin keräämämme tiedot ja löydöksemme tiiminne etätyöskentelyn nykytilasta. Käsittelemme raportissa myös mahdollisia ongelmakohtia ja tuomme esiin kehitysideoita. Raportti käydään kanssasi yksityiskohtaisesti läpi.

PALJONKO ETÄTYÖAUDIT MAKSAA?

Etätyöauditinhinta määräytyy porrastetusti osallistujamäärän mukaan.

3.900 € (alv. 0%)
≤ 15
16-50
4.900 € (alv. 0%)
50-100
7.900 € (alv. 0%)
100+
Pyydä tarjous

MEIDÄN TIIMI

Laura-JanicaLönn_030220_0729.jpg
LAURA AIRILA

Communications Expert & Motivational Coach

+358 50 401 4443

laura@minjon.fi

Elin-JanicaLönn_030220_0134.jpg
ELIN BERGMAN

Consultant & Motivational Coach

+358 40 779 2808

elin.bergman@minjon.fi

Satu-JanicaLönn_030220_0288.jpg
SATU LAPPALAINEN

Partner & Motivational Coach

+358 44 339 8025

satu@minjon.fi

Camilla-JanicaLönn_030220_0066.jpg
CAMILLA KYLANDER

Partner & Motivational Coach

+358 40 539 0805

camilla@minjon.fi

Annastiina-JanicaLönn_030220_0741.jpg
ANNASTIINA PENTTILÄ

Consultant & Motivational Coach

+358 50 328 7567

annastiina@minjon.fi

Isabella-JanicaLönn_030220_0168.jpg
ISABELLA WREDE

Project Lead & Motivational Coach

+358 40 760 8082

isabella@minjon.fi

bottom of page